کرج - خبرگزاری مهر: محققان پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی برای اولین بار در کشور، موفق به تهیه پروتکل تکثیر و تجاری سازی پیازهای ارقام گل سوسن در سطح انبوه از طریق کشت بافت شدند.

مجری این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت:  این روش امکان تولید پیازهای انواع مختلف ارقام تجاری در داخل کشور را فراهم کرده و در آینده نزدیک موجب قطع واردات پیازهای ارقام تجاری به داخل کشور و جلوگیری از خروج ارز خواهد شد.

نرگس مجتهدی افزود: از خصوصیات مهم این پروتکل، تولید پیازهای سالم در زمان کوتاه تر، قیمت کمتر و قابلیت تعمیم پروتکل برای ارقام جدید تولید شده در کشورهای صادر کننده پیاز است.

وی، امکان تولید پیازچه از ارقام مختلف هیبریدهای تجاری سوسن، تولید پیازچه ها در فصل سرما، کاهش هزینه تولید به نصف، همزمانی تولید پیازچه ها و ریشه ها در محیط کشت و استفاده از محیط کشت مایع جهت افزایش حجم پیازچه ها را از خصوصیات مهم این روش عنوان کرد.

عضو هیئت علمی بخش کشت بافت و انتقال ژن پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی خاطرنشان کرد: در بعد تحقیقاتی، تقریبا 80 درصد کار انجام شده و از جنبه گلخانه ای پیازچه های کشت بافتی، مراحل افزایش حجم و سازگاری و چرخه های شکستن خواب و ورود به فاز رویشی جدید را طی کرده اند.

مجتهدی عنوان کرد: فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در زمینه تولیدات داخلی، استقبال گلکاران و تولید کنندگان در بخش خصوصی را درپی خواهد داشت.

این پژوهشگر یادآور شد: ایران یکی از زادگاه های طبیعی گیاهان زینتی است، از این رو توجه بیشتر به تولید گیاهان زینتی می تواند علاوه بر خودکفایی در سطح ملی، ارز آوری را نیز برای کشور به دنبال داشته باشد.دسته ها : کشاورزی
چهارشنبه بیست و سوم 11 1387
X