پیوند موفقیت آمیز کبد در بیمارستان آیت الله طالقانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی روز گذشته توسط دکتر سیدمحمدرضا نجات اللهی و زیر نظر دکتر ایرج فاضل انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با انجام این عمل پیوند، بخش پیوند کبد بیمارستان آیت الله طالقانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی نیز آغاز به کار کرد.

نارسایی پیشرفته کبد از امراض کشنده ای است که با انجام پیوند کبد قابل درمان است و بیماران با این عمل و جایگزینی کبد از بین رفته با یک کبد طبیعی به زندگی سالم بازمی گردند.

نخستین بخش پیوند کبد در ایران در سالهای گذشته در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز به کار کرده اما با وجود موفقیت تحسین برانگیز این مرکز به دلیل کثرت بیماران، تعداد قابل توجه بیمارانی که در فهرست انتظار باقی می ماندند.

از این رو برای پاسخ به نیاز شدید بیماران و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مردم و با توجه به فراهم شدن مقدمات انجام پیوند کبد در بخش پیوند اعضای بیمارستان آیت الله طالقانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از دو سال گذشته، نخستین پیوند کبد در این بیمارستان انجام شد.

این پیوند کبد با موفقیت توسط تیم جراحی پیوند اعضا و بیهوشی روز گذشته 6 بهمن در بیمارستان آیت الله طالقانی انجام شد.دسته ها : پزشکی
چهارشنبه بیست و سوم 11 1387
X