پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر با محاسبه و مدل سازی یکی از عضلات اصلی لگن، روش اسب درمانی را به شکل ریاضی تحلیل و آزمایش کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا رحیمی بیدگلی، اسب درمانی (هیپوتراپی) را روشی مطلوب برای بازتوانی ذکر کرد و گفت: در این شیوه شباهت بین حرکت راه رفتن اسب و راه رفتن انسان، ترتیب پذیری و هوش اسب در پذیرفتن و اجرای فرامین مربی و برقراری ارتباط روانی بیمار و اسب اثر سودمندتری در مقایسه با ابزارهای عادی توانبخشی دارد.

وی افزود: این روش سالهاست در کشورهای صنعتی به کار گرفته شده است ولی محاسبات ریاضی و مدل سازی آن انجام نشده بود از این رو در چارچوب پایان نامه دکتری مهندسی پزشکی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان قصد ما این بود که علاوه بر معرفی این رشته درمانی، مبانی ریاضی آن را نیز به دست بیاوریم.

پژوهشگر طرح، اسب سواری با نظارت و هدایت گروه پزشکی را جایگزین راه رفتن عادی ذکر کرد و گفت: در این روش سیستم عصبی، عضلانی بیماران دوباره فعال شده و عملکرد طبیعی خود را به دست می آورد. بخشهایی هم که فعالیت خود را از دست داده اند وظایف خود را به بخشهای سالم واگذار می کنند.

وی افزود: با بررسی های انجام شده مشخص شد که در حدود 45 بیماری که درمان بیشتر آنها نیز دشوار است به اسب درمانی جواب می دهند.

جمشیدی گفت: بازتوانی بیماران از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می کند که ضعف حرکتی به تدریج به بیماریهای دیگری نظیر تغییر شکل اندامها، مشکلات گوارشی، عصبی و اعصاب و روان نیز منجر می شود.

این روش پس از طی مراحل ریاضی و مدل سازی طی دو سال در یک بیمار آزمایش شده و محققان در صدد هستند تا با افزایش نمونه های مورد بررسی و جمع بندی نتایج، زمینه آموزش گروه درمانگر و تاسیس و راه اندازی این روش درمانی در کشور فراهم شود.

این پژوهش در رساله دکتری مهندسی پزشکی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با راهنمایی دکتر احمد رضا عرشی و دکتر مصطفی رستمی انجام شده است.دسته ها : پزشکی
چهارشنبه بیست و سوم 11 1387
X