رئیس سازمان فضایی کشور به عملکرد ماهواره ایرانی امید در فضا اشاره کرد و گفت: این ماهواه در مسیر خود در حال حرکت است و تاکنون فرامینی که برای آن صادر شده را به درستی اجرا کرده است.

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب از رصد اینترنتی ماهواره امید خبر داد و گفت: رصد این ماهواره از طریق سایتهای آماتور و پیشرفته امکان پذیر است.

وی گفت: برخی از پایگاههای اطلاع رسانی اطلاعاتی در زمینه ماهواره های موجود در فضا ارائه می دهند که از این طریق می توان وضعیت ماهواره ها را رصد کرد.

رئیس سازمان فضایی با اشاره به اینکه در سایت http://www.n2yo.com/ اطلاعات مربوط به ماهواه ایرانی امید موجود است، اظهار داشت: این اطلاعات شامل مسیر حرکت ماهواره، طول و عرض جغرافیایی و سرعت است.دسته ها : هوافضا
چهارشنبه بیست و سوم 11 1387
X