رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه ماهواره مصباح از نوع ماهواره های تحقیقاتی و فنی برای ذخیره و ارسال مجدد داده ها است، گفت: این ماهواره که با همت متخصصان داخلی طراحی و مشارکت یک کشور خارجی ساخته شده در حال حاضر آماده پرتاب است.

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر ماهواره مصباح را ماهواره ای تحقیقاتی و فنی دانست و گفت: این ماهواره به صورت مشترک با متخصصان داخل کشور از سوی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و با مشارکت کشوری خارجی مراحل ساخت نمونه های آزمایشگاهی و مهندسی و در نهایت ساخت نمونه های فضایی آن انجام شده است.

وی افزود: به منظور صحت کارکرد بر روی این ماهواره آزمایشهای مختلفی چون آزمایشهای محیطی و عملکردی انجام شد که پس از احراز تایید صحت کارکرد، این ماهواره در حال حاضر آماده پرتاب است.رضا تقی پور رئیس سازمان فضایی ایران

تقی پور به مشخصات کلی این ماهواره اشاره کرد و اظهار داشت: ماهواره مصباح یک ماهواره مخابراتی است که قادر است از بعضی نقاط دنیا اطلاعات را جمع آوری و به زمین ارسال کند که به آن store and forward یا ذخیره و ارسال مجدد گفته می شود.

رئیس سازمان فضایی ایران با تاکید بر اینکه این ماهواره از نوع ماهواره های ذخیره و ارسال مجدد (store and forward) است، به مهر گفت: در ساخت این ماهواره از فناوریهای پیشرفته استفاده شده است و با توجه به اینکه جزء اولین ماهواره هایی است که در داخل کشور طراحی شده و با مشارکت خارجی ساخته شده است، می توانیم آن را گام مهمی در دستیابی به فناوریهای فضایی در کشور قلمداد کنیم.

وی با اشاره به اینکه امسال این ماهواره در جشنواره بین المللی خوارزمی به عنوان طرح برتر معرفی می شود ابراز امیدواری کرد که با تجربیات کسب شده بتوانیم در آینده گامهای مهمتری در زمینه فناوریهای فضایی برداریم.دسته ها : هوافضا
يکشنبه سیزدهم 11 1387
X