رئیس مرکز پژوهشی هدایت گران اندیشه از راه اندازی رصدخانه "کوثر 1" خبر داد و گفت: علاوه بر اینها رصدخانه های رادیویی کوثر 2 و 3 راه اندازی خواهد شد.

محمد آکوچکیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رصدخانه "کوثر 1" گفت: این رصدخانه یکی از رصدخانه های آماتوری- حرفه ای است که از راه دور کنترل می شود.

وی با بیان اینکه ساختمان و گنبد این رصدخانه توسط مهندسان ایرانی طراحی شده است، افزود: تجهیزاتی که در این رصدخانه نصب شده است توانستیم طرحهای پژوهشی چون رصد بارشهای شهابی، پژوهش درباره دنباله دارها، پژوهشهای مربوط به فناوریهای ستاره شناسی، تصویربرداری و جمع آوری داده ها را اجرا کنیم.

آکوچکیان پخش زنده اینترنتی و تولید نرم افزارهای شبیه سازی را از اقدامات این رصدخانه دانست و اظهار داشت:  این تجهیزات محققان این رصدخانه را قادر ساخته است تا داده های لازم برای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی را ارائه دهند.

رئیس مرکز پژوهشی هدایت گران اندیشه از ایجاد رصدخانه های کوثر 2 و 3 خبر داد و اضافه کرد: این رصدخانه ها از نوع رادیویی است که برای اهداف رصد خورشید بهره برداری می شود.

وی به بیان جزئیات این رصدخانه ها پرداخت و خاطرنشان کرد: این رصدخانه دارای آنتن بشقابی 3 تا 5 متری است که برای ثبت و تحلیل امواج رادیویی خورشید از آن بهره برداری می شود.

آکوچکیان تاکید کرد: در فاز اول این رصدخانه ها برای رصد خورشید برنامه ریزی شده اند ولی در فازهای بعد قرار است برای مطالعات و دریافت امواج کهکشانها پروژه هایی را تعریف کنیم.

وی به محل تاسیس این رصدخانه ها اشاره کرد و اظهار داشت: رصدخانه کوثر 1 در سمت شرق اصفهان در منطقه "قجاوند" راه اندازی شده است و رصدخانه های کوثر 2 و 3 در جنوب اصفهان در منطقه "مرق" ایجاد خواهند شد. 


دسته ها : هوافضا
دوشنبه بیست و یکم 11 1387
X