رئیس سازمان فضایی ایران اعلام کرد: با فعالیتهای محققان کشور به دانش فنی تولید سخت افزار و نرم افزارهای ایستگاههای هدایت و کنترل دست یافته ایم که این موفقیت کشور را قادر می سازد تا نسبت به طراحی و ساخت ایستگاههای هدایت و کنترل اقدام کند.

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر ایجاد و راه اندازی ایستگاههای زمینی را یکی از اقدامات این سازمان فضایی کشور دانست و گفت: امروز استعدادها و پتانسیلهای خوبی در این زمینه در مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و دانشگاهی ایجاد شده است که با اتکا به آنها می توانیم ایستگاههای زمینی را با نرم افزارها و زیر سیستمهای بومی راه اندازی کنیم.

کاربردهای ایستگاههای زمینی 

وی به کاربردهای این ایستگاهها اشاره کرد و افزود: این ایستگاهها برای اهداف خاصی طراحی و ساخته می شوند که از آن جمله می توان به ایستگاههای دریافت تصاویر ماهواره های سنجش از راه دور، ایستگاههای هدایت و کنترل ماهواره ای و ایستگاههای ماهواره های ارتباطی اشاره کرد.

تقی پور ادامه داد: با فعالیتهایی که انجام شد به دانش فنی تولید سخت افزار و نرم افزارهای ایستگاههای هدایت و کنترل دست یافتیم که این موفقیت متخصصان کشور را قادر می سازد تا نسبت به طراحی و ساخت ایستگاههای هدایت و کنترل اقدام کنند.

ایجاد ایستگاههای دریافت اطلاعات

وی همچنین به ایجاد ایستگاههای دریافت اطلاعات اشاره کرد و به مهر گفت: ماهواره هایی مانند ماهواره "مدیس" و یا "نوا" که بیشتر اطلاعات هواشناسی را در اختیار مشترکان قرار می دهند اطلاعاتی را در این زمینه ارائه می دهد. ما نیز از سالهای قبل اطلاعات و تصاویری ارسالی این ماهواره ها را دریافت و در اختیار دستگاههای مختلف اجرایی کشور برای کاربردهای مختلف از جمله مدیریت منابع طبیعی و شناسایی حرکتهای مسیر رودخانه ها سواحل دریایی قرار می دهیم.

رئیس سازمان فضایی ایران همچنین به کاربردهای ماهواره سنجش از راه دور اشاره و اضافه کرد: از این نوع ماهواره ها می توان در زمینه کنتزل ترافیک و Navigation یا راهنمایی و راهبری کشتیها و ناوها استفاده کرد که در حال حاضر در این زمینه فعالیتهایی در دست اجرا است.

وی در این باره توضیح داد: ماهواره های ناوبری در فضا مستقر هستند و اطلاعات آن از طریق ایستگاههای زمینی دریافت می شود. با استفاده از این اطلاعات خودروها می توانند مسیر خود را پیدا کنند.

تقی پور خاطر نشان کرد: مطالعات، نیازسنجی و طراحی اولیه برای تصحیح اطلاعات GPS و استفاده از این نوع ماهواره ها و ایستگاههای مورد نیاز در کشور آغاز شده است و امیدواریم بعد از راه اندازی شبکه زمینی زمینه های استفاده از این اطلاعات برای ناوبری خودروها و سایر سیستمهای حمل و نقل فراهم شود.

رئیس سازمان فضایی ایران تاکید کرد: در حال حاضر کشتیها از خدمات ماهواره ای برای هدایت کشتیها در دریاها و اقیانوسها استفاده می کنند.دسته ها : هوافضا
دوشنبه بیست و یکم 11 1387
X